Sinemacılardan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Açık Mektup

Sinemacılardan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Açık Mektup
Sanata yönelik sansürü araştıran, belgeleyen ve sansürle mücadele etmeyi amaçlayan Siyah Bant girişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkinliklerde gösterilecek yerli filmlere kayıt-tescil zorunluluğu getirmesine karşı, bu uygulamanın geri çekilmesi için sinemacılarla birlikte bir imza metni hazırladı.
Aralarında Nuri Bilge CeylanReha Erdem, Yeşim Ustaoğlu, Tayfun Pirselimoğlu, Onur Ünlü ve Yeni Sinema Hareketi yönetmenlerinin de olduğu 211 sinemacı ve sinema sektörünün büyük bölümünü kapsayan 40’a yakın festival, meslek örgütü, sendika, yapım ve dağıtım şirketinin imzaladığı mektupta, sanatsal etkinliklerde filmlerin gösterimi için istenen kayıt-tescil uygulamasının, san

atsal ifade özgürlüğüne bir engel oluşturacağı ifade edildi.

Ayrıca mektupta filmlerin kayıt-tescil edilmesi için geçmeleri gereken Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulları’nın kriterlerinin muğlaklığı, siyasi ve ahlaki gerekçelerle yasaklamaya varan uygulamaları eleştirildi. Son olarak Lars von Trier’in ‘Nymphomaniac’ filminin ticari gösterimine ve dolaşımına izin verilmeyerek açık bir sansür uygulandığı ve bunun kabul edilemeyeceği belirtildi.
Sansüre yönelik girişimlerin karşısında kararlılıkla duracaklarını belirten imzacılar, ilgili yönetmeliklerin sektör ile işbirliği halinde yeniden düzenlenmesini, Kurulların filmlerin “ticari dolaşıma ve gösterime giremez” kararı verme yetkisinin kaldırılmasını, Kurul kararlarında ifade özgürlüğü ve sinema sanatının özgünlüğünün gözetilmesini ve sanatsal etkinliklerde filmlerin kayıt-tescil belgesi istenmeksizin özgürce gösterilmesini talep ediyor.
Açık mektup ve imzası bulunan sinemacılar, meslek örgütleri, sendika ve festivallerin listesi aşağıdadır.
Siyah Bant

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA AÇIK MEKTUP
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye’de düzenlenen film
festivallerine ve çeşitli kültür sanat kurumlarına 2014 Ocak ayında gönderdiği bir yazıyla, etkinliklerde gösterilecek yerli filmlerin kayıt ve tescil edilmiş olması zorunluluğunu vurgulayarak, gösterimlerin yapıldığı mekânlarda denetimlerin yapılacağını ve kuralın ihlali halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.
Kayıt-tescil, başvurusu mevcut yönetmeliklere göre ancak bir yapımcı şirket
tarafından yapılabilen ve filmlerin sınıflandırma ve değerlendirme kurulundan
geçmesiyle sonuçlanan bir süreçtir. Dolayısıyla sanatsal etkinliklerde gösterilecek olan filmlere yönelik olarak (özellikle yapımcı belgesine sahip olmadıklarından dolayı kayıt tescil yaptıramayan kısa film ve belgeseller) gönderilen bu yazı, sinema sektöründe karışıklığa ve huzursuzluğa yol açmıştır.
Bir filmin yaş sınıflandırması ve değerlendirilmesinin yapılması dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bir gerekliliktir. Ancak kriterleri son derece muğlak olan Değerlendirme ve Sınıflandırma yönetmeliği doğrultusunda Alt ve Üst Kurul üyeleri, daha ziyade ahlaki ya da siyasi nedenlerle filmlere yüksek yaş sınırları getirerek gösterimini kısıtlayabildiği gibi, “ticari dolaşıma giremez” kararı alarak açık bir şekilde sansür uygulayabiliyor. Filmlerin kayıt-tescil zorunluluğu üzerinde oluşturulan bu kontrol mekanizması, sanatsal ifade özgürlüğünü açıkça tehdit ediyor. Son olarak Lars von Trier’in ‘Nymphomaniac’ filmi için Sınıflandırma ve Değerlendirme Üst Kurulu tarafından ticari dolaşım ve gösterime çıkamaz kararı verildi. Mevcut yönetmeliğin 11. maddesinde belirtildiği üzere “kamu düzeni, genel ahlak, küçüklerin ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler doğrultusunda” film yasaklanmıştır.
Aşağıda imzası bulunan sinemacılar, sinema yazarları, meslek örgütleri, sendika ve festivaller olarak şunları talep ediyoruz:
• Kayıt ve Tescil ile Sınıflandırma ve Değerlendirme yönetmelikleri, sinema sektörü ile istişare edilerek hızla yeniden düzenlenmeli; yeni yönetmelikte yaş
sınıflandırmasına uluslararası kabul edilmiş olan bilimsel ölçütler getirilmelidir.
Özellikle, Değerlendirme Kurulları’nın, filmlere ticari dolaşıma ve gösterime
giremez kararı verme yetkisi kaldırılmalıdır.
• Film festivallerinde ve her türlü sanatsal etkinlikte filmler, kayıt-tescil belgesi istenmeksizin özgürce gösterilmelidir.
• Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurullarında kararlar alınırken, kanunca reşit
olarak tanımlanan reşit bireylerin seçme ve ifade özgürlüğü ve sinema sanatının
özgünlüğü gözetilmelidir.
Süreci yakından takip edeceğimizi ve sansüre yönelik kararların karşısında
duracağımızı, her koşulda mesleki özgürlüğümüzü savunmaya hep birlikte ve
kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyu huzurunda duyuruyoruz.
İMZA VERENLER:
!F İstanbul Film Festivali, 1001 Belgesel Film Festivali, Alternatif Medya Derneği, Altyazı Aylık Sinema Dergisi, Anadolu Kültür, Ankara Film Festivali, Aram Tigran Sanat Akademisi, Atlantik Film, Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Cam Film, Canlandıranlar Yetenek Kampı ve Festivali, Cegerxwîn Sanat Akademisi, Documentarist Uluslararası Belgesel Film Festivali, Doliche Filmcilik, Filmamed, Belgesel Film Festivali, Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Hangi İnsan Hakları Film ,Festivali, İşçi Filmleri Festivali , Kibrit Film, Mavi Düşler Sanat Merkezi, Mithat Alam Film Merkezi, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği, Pembe Hayat KuirFest, Puruli,Kültür Sanat, Ret Film, Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği(SENARİSTBİR), Senaryo Yazarları Derneği (SEN-DER), Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP), Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY), SİNESEN, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Uluslararası Kısa Film Festivali, Van Ahtamar Film Festivali, Yeni Sinema Hareketi, Yılmaz Güney Film Festivali, Z1 Film Atolyesi
Ahmet Gürata, Ali Vatansever, Ali Aydın, Alp Birol, Alpgiray M. Uğurlu, Altay Özbek, Artorius Sayar, Aslı Şahin, Aslı Ertürk, Aslı Erdem, Aslı Filiz, Aslı Özge, Aycan Çetin, Aydın Orak, Aydın Erel, Ayfer Tunç, Ayşe Çetinbaş, Ayşebengi Çelik, Ayşen Günsu Teker, Ayşin Akbulut, Ayten Başar, Balım Tanriöver, Belma Baş, Belmin Söylemez, Berat İlk, Berke Göl, Betül Esener, Bilal Babaoğlu, Birol Elginöz, Burak Acar, Burhan Gün, Can Kılcıoğlu, Çayan Demirel, Cem Öztüfekçi, Cenk Örtülü, Çetin Baskın, Çiğdem Mater, Çiğdem Vitrinel, Claudine Avetyan, Deniz Yeşil, Deniz Koçak, Deniz Akçay Katıksız, Dersu Yavuz Altun, Derviş Zaim, Devrim Akkaya, Didem Ayberkin, Dilde Mahalli, Dilek Gökçin, Doğa Kılcıoğlu, Ebru Karaca, Ebubekir Çetinkaya, Elif Ergezen, Elif Taşçıoğlu, Emel Çelebi, Emin Alper, Emine Yıldırım, Emrah Dönmez, Emrah Kalan, Emre Akay, Emre Yeksan, Ender Yeşildağ, Enis Köstepen, Erdem Murat Çelikler, Esra Ciliv, Ethem Özgüven, Ezgi Yalınalp, Faruk Karaçay, Fatma Çolakoğlu, Fatma Karanfil, Ferit Karahan, Fırat Yücel, Funda Ödemiş, Gaye Boralıoğlu, Gül Meriç Özen, Güldenay Somunut, Güliz Sağlam, Güliz Kucur, Gülsüm Tansu Öz, Gürcan Keltek, Hakkı Kurtuluş, Halit Fırat Yazar, Haluk Ünal, Hasan Tuna Balkan, Haşmet Topaloğlu, Hatice Aslan, Hatyak Yakar, Hilmi Etikan, Hüseyin Karabey, İlham Bakır, İlker Berke, İlker Barış, İlksen Başarır, İmre Azem, İnan Güngören, İnan Temelkuran İnci Uluçay, İpek Türktan Kaynak, İsmet Arasan, Janset Pacal, Kazım Gündoğan, Kazım Öz, Kemal Öner, Kemal Alptekin, Kerem Topuz, Kibar Dağlayan Yiğit, Kıvanç Yalçıner, Korkut Akın, M. Cem Öztüfekçi, M. Özgür Candan, Mahmut Fazıl Coşkun, Medet Dilek, Mehmet Rasim Doğan, Mehmet Şafak Turkel, Melik Saraçoğlu, Memik Horuz, Metin Yeğin, Metin Avdaç, Mithat Alam, Müjde Mizgin Arslan, Murat Muslu, Murat Ayman, Murat Zubi, Murat Düzgünoğlu, Nadir Öperli, Nalan Merter Savaş, Nazif Çoşkun, Nazlı Durlu, Necati Sönmez, Nedim Hazar, Nejla Demirci, Neşe Şen, Nesimi Yetik, Nesra Gürbüz, Nezahat Gündoğan, Nida Karabol Akdeniz, Nihal Katipoğlu, Nihal G. Koldaş, Nihan Küçükural, Nil Perçinler, Nil Güleç Ünsal, Nilgün Öneş, Nur Sürer, Nuran Evren Şit, Nuri Bilge Ceylan, Nuriye Bilici, Oğuz Kaynak, Ömer Tuncer, Ömür Atay, Önder Çakar, OnurÜnlü, Orcun Oksar, Ozan Turgut, Özcan Vardar, Özcan Alper, Özkan Yılmaz, Özkan Küçük, Özlem Sarıyıldız, Pelin Esmer, Pınar Uysal, Ramin Matin, Recep Yener, Reha Erdem, Reis Çelik, Reyhan Tuvi, Rıza Kocaoğlu, Şafak Orbay, Sedat Yılmaz, Selçuk Akman, Selim Evci, Selin Vatansever, Semih Dindar, Senem Aytaç, Seren Yüce, Serkan Çakarer, Serkan Acar, Sevgi Saygı, Sevil Demirci, Seyfettin Tokmak, Seyhan Kaya, Sinan Güngör, Sinemis Candemir, Soner Sert, Şükran Kuyucak Esen, Süleyman Demirel, Tahsin İşbilen, Tamer Baran, Tarık Tufan, Tayfun Pirselimoğlu, Tolga Esmer, Tuğçe Taçkın, Türker Korkmaz, Ufuk Karalı, Uğur Egemen İres, Ümit Kıvanç, Ümit Ünal, Veli Kahraman, Vural Çavuşoğlu, Vuslat Saraçoğlu, Yamaç Okur, Yaşar Yenigün, Yasin Ali Türkeri, Yavuz Özkan, Yeşim Ustaoğlu, Yonca Ertürk, Zeynel Koç, Zeynel Aslankaya, Zeynep Dadak, Zeynep Nilüfer Özçelik, Zeynep Özbatur Atakan

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s